Nghiêm Văn Hùng > KINH DOANH - BÁN HÀNG - LÀM GIÀU
10 Thực Tế Mới Của Bussiness (Start Up)

10 Thực Tế Mới Của Bussiness (Start Up)

 

Xin chào bạn! 

Dưới đây là 10 thực tế mới của Bussiness (Start Up) mà Hùng thấy rất hay từ cuốn sách "Đảo Ngược"!

Nó cũng là 10 bài học cho bản thân Hùng và cho chính bạn & giờ hãy trải nghiệm 10 bài học này nhé!

  1. Quyền lực đã chuyển từ các doanh nghiệp sang khách hàng

  2. Mọi người không còn chú trọng vào những sản phẩm, mà vào ý nghĩa của chúng

  3. Khách hàng mua sản phẩm để xây dựng danh tính của mình

  4. Họ ghét bị bán, nhưng thích mua

  5. Họ mua sắm theo hội nhóm để cảm thấy an toàn và thành công

  6. Thương hiệu không còn là trận chiến giữa các doanh nghiệp, mà là giữa các hội khách hàng

  7. Doanh nghiệp chiến thắng là doanh nghiệp có hội khách hàng mạnh nhất

  8. Các hội được kết nối với nhau bằng công nghệ

  9. Các thương hiệu cần được trải nghiệm qua nhiều công nghệ

  10. Các thương hiệu thành công nhất không bao giờ đứng yên, mà luôn luôn vận động

 

Chúc bạn nhận được nhiều giá trị từ Hùng

Vì sự nghiệp ĐỈNH CAO của bạn

Nghiêm Văn Hùng


Đăng ký nhận bài viết mới qua email